0 Kč
Počet položek v košíku: 0
Cena celkem: 0 Kč

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek www.naplavkabistro.cz nebo telefonické linky +420 608 979 556. Tyto podmínky jsou účinné od 16.3.2020.

Označení stran

Provozovatel/prodávající: NáPLAVKA HK s.r.o., se sídlem Náměstí 5.května 835/10 Hradec Králové, IČ 03516954, DIČ CZ03516954, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, spis. značka 34159. V případě, že se podmínky vztahují na prodávajícího (provozovatel), je v podmínkách označen NÁPLAVKA bistro. Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala jídlo ( nápoje ) a jeho dovoz přes internetový obchod www.naplavkahk.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.

Obecné informace

Obchod se realizuje na obecném principu doručení objednaného zboží na základě předešlé závazné objednávky, a to do všech částí města Hradec Králové a jeho okolí viz mapa pokrytí rozvozu. Aktuální nabídka je vždy prezentováná na stránce www.naplavkabistro.cz, všechny položky obsahují krátký popis a cenu, která je vždy včetně DPH. Cena zboží je uvedena bez obalu. Náklady na obalový materiál jsou rozepsány v nákupním košíku před zaplacením. Veškeré námi vyráběné produkty obsahují nebo mohou obsahovat všechny alergeny. Informace o obsažených alergenech Vám sdělí náš zákaznický servis na telefonním čísle +420 608 979 556.

Minimální cena objednávky určené k rozvozu je 150 Kč . Platba může být zákazníkem uskutečněna v měně CZK hotově, on-line přes platební bránu nebo platební kartou při převzetí objednávky, dále i vybranými typy stravenek (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Déjauners, Naše Stravenka), a to včetně e-stravenek (stravenkové karty).
Způsoby dodání: kurýrní službou (náš rozvoz) - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma, osobní odběr.

Doba pro rozvoz: 11:00 – 21:00 (poslední objednávka 20:30)
Náklady na dodání: Náš rozvoz 0 Kč
Osobní odběr: NáPLAVKA bistro/café a music bar, Nám.5.května 835, HK 500 02

NáPLAVKA používá obalový materiál, který vyhovuje hygienickým požadavkům na výrobky určené pro styk s potravinami dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1935/2004, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ CR č. 38/2001 Sb. Informace dle směrnice 2000/89 ES v kontextu směrnice EU 1169/2011. Termín doručení objednávky zákazníkovi vždy sdělí ZÁKAZNICKÝ SERVIS s ohledem na aktuální situaci, a to s přiměřenou časovou tolerancí.

Všechny akce, speciální nabídky a slevy je kupující povinen nahlásit předem už při objednávce a nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva je přesně definovaná a nelze je vzájemně kombinovat a sčítat. NáPLAVKA bistro si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady. Rozhodující informaci o aktuální platnosti obdrží zákazník vždy nejpozději při objednávce od zákaznického servisu. NáPLAVKA bistro si vyhrazuje právo na posouzení a odmítnutí nereálných, neobvyklých či jinak nestandardních objednávek.

Záruka a reklamace

NáPLAVKA bistro pro Vás vaří jídla z co nejčerstvějších, lokálních a velmi kvalitních surovin za použití moderních postupů tak, aby jídlo bylo vždy perfektní! Pokud se i přesto stane, že nejste z jakéhokoliv důvodu s jídlem spokojeni, poskytneme výměnu produktu, nebo vrácení peněz. REKLAMACI řešte neprodleně se zákaznickým servisem na tel. čísle 608 979 556.

Výskyt vady je kupující povinen oznámit NáPLAVKA bistro neprodleně poté, co vadu objevil nebo mohl objevit. Kupující nemá právo na reklamaci, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží. Kupující má právo při převzetí zboží obdržet účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je povinen oznámit tuto skutečnost zákaznickému servisu NáPLAKA bistro. Ten je oprávněn rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží. Má-li zboží vady a ta je odstranitelná, může se kupující domáhat odstranění vady nebo doplnění toho, co chybí. Pokud vadu odstranit nelze, může kupující odstoupit od smlouvy. V obou případech se může domáhat i přiměřené slevy z ceny. Pokud neodstraní NáPLAVKA bistro vadu v přiměřené lhůtě nebo odmítne vadu odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, pokud zboží nevrátí v původním stavu. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním a nebo opomenutím,
d) pokud spotřeboval kupující zboží nebo změnil zboží při obvyklém použití, a stalo se tak jen zčásti, vrátí kupující NáPLAVKA bistro, co ještě vrátit může a poskytne náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
NáPLAVKA bistro odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například hotové jídlo je určeno k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění). V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí NáPLAVKA bistro. Reklamaci vyřídí NáPLAVKA bistro neprodleně. O průběhu reklamace kupujícího informuje zákaznický servis telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží ( vady jídla ). Reklamaci lze provést telefonicky / 608 979 556 nebo osobně na provozovně (NáPLAVKA bistro, Náměstí 5.května 835/10, Hradec Králové 500 02).

Ochrana osobních údajů

NáPLAVKA bistro se zavazuje, že veškeré osobní údaje v rámci obchodního vztahu jsou přísně důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění zajištění a realizace obchodu. Osobní údaje nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě. Interní směrnicí a stanovenými postupy je maximálně zajištěna ochrana práv s tímto souvisejících a v tomto kontextu je zejména je kladen důraz na ochranu práv na zachování lidské důstojnosti a na ochranu práv proti neoprávněnému zásahu do soukromého a osobního života. Dobrovolně poskytnuté osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a dle Nařízení (EU) 2016/679 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Dobrovolný souhlas se shromažďováním a zpracováním předmětných osobních údajů pro účely shora popsaného obchodního vztahu lze kdykoliv odvolat, a to písemným vyjádřením nesouhlasu zaslaným na adresu sídla společnosti NáPLAVKA HK s.r.o..